1. Objavte Toyotu
  2. Toyota T-Mate
  3. Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA)
Späť na hlavnú stránku

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA)

Neprestajne sleduje vašu jazdnú dráhu

Lane Departure Alert

Systém LDA využíva kameru na presné určenie polohy vozidla v súvislosti s čiarami na vozovke. Ak vozidlo začne prechádzať čiarou bez zapnutých smerových svetiel, vodič bude upozornený. Zdokonalená verzia rozpoznáva, ak vodič nereaguje na výstrahy systému LDA, a automaticky koriguje riadenie tak, aby bol zachovaný bezpečný smer jazdy.

Funkcie
1. Rozpoznávanie prechádzania cez čiaru
2. Zvukové a vizuálne výstrahy na prístrojovej doske
3. Automatické zásahy do riadenia a udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (s funkciou zásahov do riadenia (SC = Steering Control))

Rozsahy rýchlostí >

LDA Minimálna rýchlosť
Rozpoznávanie čiar 50 km/h
LDA+SC
s funkciou zásahov do riadenia
LDA