1. Spoločnosť
  2. Kariéra

ODPADY

INFORMÁCIA K ODPADOM PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vykonávame bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík.