1. Majitelia
  2. Právne usmernenia aplikácie MyT

Obmedzenie zodpovednosti

1. Upozorňujeme, že funkcie diaľkového ovládača sú tu zobrazené len na ilustračné účely. Informácie o tom, ktoré funkcie sú dostupné vo vašej krajine, vám poskytne váš predajca Toyota.

2. Niektoré funkcie závisia od modelu. Informácie o tom, ktoré funkcie sú dostupné pre váš model, vám poskytne váš predajca Toyota.

3. Upozorňujeme, že funkcie diaľkového ovládania klimatizácie nemusia byť vo vašej oblasti dostupné na základe miestnej legislatívy. Informácie o tom, ktoré funkcie sú dostupné vo vašej krajine, vám poskytne váš predajca Toyota.

4. Pri používaní [služieb diaľkového ovládania] sa uistite, že:

- Vozidlo je úplne zastavené a v bezpečnom okolí sa nič nenachádza. Uistite sa, že vo vozidle nie sú žiadni ľudia ani zvieratá.

- Systém nepoužívajte, ak je kapota otvorená alebo keď je vozidlo zaparkované v interiéri bez odvetrávania.

- Túto službu používajte iba v prípade potreby. Prosíme, buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a minimalizujte nadmerný hluk alebo znečistenie ovzdušia.

- Vždy prosím rešpektujte miestne a národné zákony, ktoré by mohli obmedziť používanie týchto služieb vo vašej oblasti (napríklad: v niektorých regiónoch môže byť táto služba vyhradená pre elektrické vozidlá alebo pre súkromné cesty).