1. Nové vozidlá
  2. Už čoskoro
  3. Yaris
  4. Paprsek1

Potlačenie nežiadúcej akcelerácie pri nízkej rýchlosti

Pokiaľ by vodič pri pomalej jazde prudko zošliapol akceleračný pedál priamo pred prekážkou, napríklad vozidlom, cyklistom či chodcom, systém zabráni ostrému zrýchleniu, aby minimalizoval riziko nehody.